Garantibeskrivelse

TROVEMAT CRYPTO ATM STANDARD EQUIPMENT GARANTI

JetCrypto, LLC, i det følgende - Trovemat, garanterer at:

 • ny Trovemat produsert utstyr vil være fri for mangler i materialer eller utførelse for perioden på ett (1) år;
 • renovert Trovemat produsert utstyr vil være fri for eventuelle mangler i materialer eller utførelse for perioden på seks (6) måneder.

Garantien starter fra forsendelsesdatoen fra et Trovemat-anlegg. Garantien er utvidet til kunder og gjelder for alle Trovemat produsert utstyr kjøpt, installert og brukt til det formål som slikt utstyr ble opprinnelig konstruert for. Ovennevnte garantier dekker bare feil som oppstår under normal bruk og inkluderer ikke feil eller feil som skyldes misbruk, misbruk, forsømmelse, endring, problemer med elektrisk kraft, bruk ikke i samsvar med produktinstrukser, naturaktigheter eller feil installasjon eller reparasjoner av noen andre enn Trovemat eller en Trovemat autorisert tredjeparts tjenesteleverandør. Trovemat forbeholder seg retten til å erstatte funksjonelt tilsvarende nye eller brukbare brukte deler.

GARANTIKRAV OG PROSEDYRER

 1. I løpet av den gjeldende garantiperioden for standardutstyr som er skissert over, vil kundens eneste og eksklusive løsning for brudd på standardutstyrsgarantien, etter Trovemates eget skjønn og alternativ, reparasjon eller erstatning av det defekte produktet. Komponenter som kunden hevder å være defekte må være tilgjengelig for Trovemat for inspeksjon og evaluering. For å ha rett til rettigheter i henhold til standardutstyrsgarantien, må kunden skriftlig underrette Trovemat innen tretti (30) dager etter å ha oppdaget en mistanke om feil i noe produkt, men under alle omstendigheter før utløpet av gjeldende standardutstyrsgarantiperiode. Merknad til en Trovemat-forhandler, systemintegrator, salgsrepresentant eller annen tredjepart er ikke oppmerksom på Trovemat. Etter mottak av en slik kundemelding vil Trovemat avgjøre om det rapporterte problemet er dekket av denne standardutstyrsgarantien. Hvis Trovemat fastslår at problemet er dekket, vil Trovemat autorisere reparasjon eller erstatning av det defekte produktet, etter eget skjønn, som Trovemat anser hensiktsmessig.
 2. Før du sender et produkt til Trovemat, må kunden få en skriftlig returautorisasjon fra Trovemat, og gi eventuell bevis på garantiberettigelse forespurt av Trovemat. Ethvert produkt mottatt av Trovemat uten returautorisasjon kan, ved Trovemat-alternativ, returneres til kundesamlingen. Hvis en garantiutskiftningsdel er nødvendig, skal kunden levere innkjøpsordre til Trovemat før forsendelsen av erstatningen, for å sikre retur av den avviste enheten. Innkjøpsordren er gyldig til den mistenkte delen er mottatt, og garantien er bekreftet ved vurdering. Når en returautorisasjon er oppnådd, er kunden ansvarlig for pakking og forsendelse av produktet / komponenten som garantikravet vedrører et serviceanlegg utpekt av Trovemat, innen tretti (30) dager etter mottak av returgodkjenningen. Ved mottak av erstatningsutstyr (eller deler derav) har kunden tretti (30) dager for å levere det defekte utstyret (eller deler derav) til returleverandøren for forsendelse til det servicecenter som er utpekt av Trovemat. Hvis kunden ikke returnerer det defekte utstyret (eller deler derav) i tide, skal Trovemat fakturere kunden for listeprisen for slikt utstyr (eller deler derav), pluss gjeldende frakt og / eller toll. En slik manglende tilbakebetaling av utstyret (eller deler av dette) kan i trovematisk skjønn være grunnlag for oppsigelse av garantien og / eller suspensjon av eventuelle fremtidige forhåndsutvekslingsrettigheter til slikt utestående defekt utstyr er returnert.
 3. Trovemat vil gi kunden nytt, ombygd, istandsatt eller alternativt utstyr (eller deler derav) av lik eller forbedret kvalitet, som bytteutstyr (eller deler derav) for å erstatte kvalifisert defekt utstyr (eller deler derav). Eventuelt annet utstyr (eller deler derav) vil oppfylle eller overstige spesifikasjonene for det erstattede utstyret (eller deler derav). Ombygget eller oppusset utstyr kan ha kosmetiske pletter som ikke påvirker ytelsen. Med mindre annet er spesifisert av Trovemat Skriftlig, reparert eller erstattet utstyr (eller deler derav) er kun dekket for resten av perioden for gjeldende standardutstyrsgaranti. Alt defekt utstyr (eller deler derav) erstattet av Trovemat bli eiendommen til Trovemat. Trovemat har ingen forpliktelse til å (i) service, bytte eller på annen måte erstatte utstyr (eller deler derav) som har blitt skadet, endret, misbrukt, misbrukt eller overnyttet som bestemt av Trovemat eller har blitt brukt med ikke- Trovemat forsyninger eller produkter som har forårsaket skade eller funksjonsfeil (ii) male, reparere, reparere, gjenopprette eller bytte ut utstyr (eller deler derav) med kosmetiske flekker; (iii) service, bytte eller på annen måte erstatte utstyr (eller deler derav) dersom det samme ville forstyrre, hindre eller være overflødig ved normal eller planlagt vedlikehold av slikt utstyr (eller deler derav); (iv) service, bytte eller på annen måte erstatte utstyr (eller deler derav) som er innen seksti (60) dager etter slutten av produksjonslivet; eller (v) gi støtte for 3rd-partiprogramvare eller -service som involverer applikasjonshardware eller erstatte tilbehør. Hvis Trovemat velger å utføre slike tjenester på kundens forespørsel, vil slike tjenester bli ansett som et servicekall, og all arbeid, deler og materialer som brukes til serviceanropet belastes ved Trovemat da - rådende priser.

UTSTYR FOR EJENDOMSGARANTI

TROVEMAT garanterer ikke eller garanterer, og er ikke ansvarlig for:

 1. Feil, feil, skader eller ytelsesbegrensninger forårsaket helt eller delvis av (A) strømbrudd, overspenninger, brann, oversvømmelser, snø, is, lyn, overdreven varme eller kulde, høyt korrosive miljøer, ulykker, handlinger fra tredjeparter eller andre hendelser utenfor Trovemat-kontrollen, eller (B) kundens misbruk, mishandling, misbruk, uaktsomhet, feilaktig lagring, service eller drift eller uautoriserte forsøk på å reparere eller endre utstyret på noen måte. Kunden må gi kvalifisert teknisk personell til å vedlikeholde og reparere utstyret.
 2. Endringer og / eller Modifikasjoner til enhver del av Trovemat-produktet, uten Trovemat skriftlig autorisasjon, betinges ubetinget av Trovemats standardgaranti. Utstyr bygget etter kundens spesifikasjoner som senere blir funnet for ikke å møte kundens behov eller forventninger
 3. Utstyrets ytelse når det brukes i kombinasjon med utstyr som ikke er kjøpt, spesifisert eller godkjent av Trovemat.
 4. Batterier og andre forbruksvarer.
 5. Slitesterke gjenstander, for eksempel verktøy, kabler, deler, kontakter etc.

TILLEGGSGARANTI NOTER

Trovemategarantien gjelder for den opprinnelige kjøperen, og kan ikke overføres.

I. OEM-utstyr

OEM- eller tredjepartsutstyr som er innlemmet i TROVEMAT-utstyr, dekkes av gjeldende TROVEMAT-standardutstyrsgaranti, med mindre OEM- eller tredjepartsutstyret har egen begrenset garanti, i hvilket tilfelle OEM eller tredjepartsgarantien gjelder for slikt utstyr innarbeidet i TROVEMAT utstyr. For eksempel og ikke begrensning, PCer, LCD, PLC, motorer og stasjoner er OEM-produkter som har en begrenset 1 års produsentens garanti.

II. Varer solgt som videresalg

Varer som selges som videresalg, er slike varer som ikke er produsert av TROVEMAT, men kan brukes sammen med eller uavhengig av TROVEMAT-produsert utstyr (for eksempel datamaskiner, skrivere og nettverkskort) og dekkes kun av leverandørens spesifikke garantivilkår eller originalutstyr produsent av disse elementene.

III. Brukt utstyr

HVIS UTSTYRET SPESIFISERT I EN BESTEMMELSE ER BESKRIVET SOM BRUKT, MED UNDERSØKELSE AV ANDRE VILKÅR I SKRIFT AV PARTENE, SALGES DEN "SOM DEN ER" OG MED NOGEN GARANTI.

  TJENESTESGARANTI

  Trovemat garanterer at tjenestene skal utføres på en profesjonell måte ("Tjenestegarantien"). Merknad om brudd på Tjenestegarantien må (i) spesifisere i rimelig detalj arten av kravet, og (ii) bli mottatt innen nitti (90) dager fra den siste dagen for ytelsen av tjenestene. Ved varsel om brudd på garantien for tjenester og Trovemat-bestemmelsen av gyldigheten av slik brudd på Tjenestegarantien, vil Trovemat gjenoppføre de aktuelle tjenestene på Trovemat-utgift. Hvis Trovemat etter rimelig anledning ikke kan gjenoppføre slike tjenester til kundens fornuftige tilfredshet, kan kunden som eksklusiv rettsmiddel få refundert avgiftene som er betalt til Trovemat under den aktuelle bestillingen for slike tjenester.

  ANSVARSFRASKRIVELSE

  Bortsett fra det som uttrykkelig er gitt i denne retningslinjene for standardgaranti, angir TROVEMAT UTTRYKKELIG ALLE REPRESENTASJONER, BETINGELSER OG GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTET, INKLUDERT TILL EKSEMPEL OG IKKE BEGRENSNING, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR TITEL, SALGBARHET, IKKE-KREDJELSE OG EGNETHET FOR ET BESTEMT HENSIKT. BEGRENSNING OM ANSVAR, HVIS DET IKKE ER HENDIGT, HVIS TROVEMAT IKKE ER ANSVARLIG FOR ANSVARLIG, TILFELDIG, PUNITIV ELLER FØLGESKADER HVORFOR, INKLUDERT TAP AV VINST, UANSET OM DET ER I KONTRAKT, TORT, GARANTI ELLER ANNET, SELV OM DEN ER BEN ADVISERT OM MULIGHETEN FOR SÅDANTE SKADER. Begrensningene som er fastsatt her, vil gjelde selv om reaksjonene på feilkorreksjon, reparasjon eller bytting, reparasjon av tjenester og refusjon av betalinger er helt feil på deres grunnleggende formål. UANSETT VED HJEM TIL KONTRAKTEN, BEGRENSNINGEN OM TROVEMATs ANSVAR (HVIS DET ER I KONTRAKT, TORT, FORSVAR, STRIKT ANSVAR, VED STATUTE ELLER ØVRIGT) TIL KUNDER ELLER TIL EN ANNEN TREDJEPART OM TROVEMATUTSTYR ELLER SOFTWARELISENSER SOLD TIL KUNDER OG GARANTIER HER , TROVEMAT 'YTELSE ELLER UANSETT, ELLER I ENHVER MENNESKER HVORFOR DETTE STANDARDGARANTIPOLITIKKOPPLYSNINGEN, FOR NOEN OG ALLE KRAV VIL IKKE INGJENGE OVER DE VIRKELIGE BELØPENE MOTTATT AV TROVEMAT FOR DET SPESIELLE PRODUKT MED HENSYN TIL SOM KRAV ER GJELDT. GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON.